نمونه کار طراحی بنر تبلیغاتی

برای مشاهده نمونه کارها در سایز موردنظر خود ، روی تصاویر زیر کلیک کنید .

 

طراحی بنر تبلیغاتی سایز 240*120

طراحی بنر تبلیغاتی سایز 125*125

طراحی بنر تبلیغاتی سایز 468*60

طراحی بنر تبلیغاتی سایز 728*90

طراحی بنر تبلیغاتی سایز 300*250

طراحی بنر تبلیغاتی سایزهای دیگر