صفحه اصلی

ده مهارت مورد نیاز نیروی کار در سال 2020

موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس، موارد ده‎گانه زیر را به عنوان مهارت‎های مورد نیاز نیروی کار در سال ٢۰٢۰ معرفی نموده است: ۱- درک معانی: توانایی درک عمیق مفاهیم و اهمیت موضوعات تبیین شده ۲- هوشمندی اجتماعی: توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران به‎منظور جلب واکنش‎های مناسب و ایجاد تعامل مطلوب با آن‎ها ۳- تفکر نوین […]

قوی باش

قوی باشیم… میلتون اریکسون وقتی دوازده ساله بود دچار فلج اطفال شد. ده ماه بعد شنید که پزشکی به مادرش گفت : پسرتان شب را تاصبح دوام نمیاورد . اریکسون صدای گریه مادرش را شنید. فکر کرد٬ که میداند٬ شاید اگر شب را دوام بیاورم مادرم اینطور زجر نکشد… تصمیم گرفت تا سپیده دم صبح […]