شماره کارت های معتبر جهت پرداخت

برای دریافت شماره های کارت ، حتما با ما در تماس باشید !

بانک پارسیان :

۶۲۲۱۰۶۱۰۶۰۸۹۹۳۲۷ بنام محمود شاکری

بانک ملی :

۶۰۳۷۹۹۱۴۵۷۶۵۷۹۷۵ بنام محمود شاکری

توجه فرمایید هنگام پرداخت حتما از فیش واریزی عکس تهیه فرمایید .